אברך צעיר? חתן? מתכונן לצאת לשליחות?

מקומך איתנו!

לוגו שעי כולל חבד

"כדי להצליח בשליחות צ"ל הכנה מתאימה ומהם עכ"פ שנה אחת לימוד תוה"ק בחיות און מיט א קאך כו’"

(לקו”ש חכ”ג עמ’ 540)

תורת השליחות

כוללים חסידיים במסגרת חד שנתית לאברכים מצויינים, הרואים את עתידם בלגיון של מלך – בשדה השליחות בארץ או בחו"ל,

שיוקמו במסגרת מכון "תורה שלמה" לכבוד ולציון יום הבהיר י"א ניסן שנת ה-120 להולדת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

הכשרה לשליחות

תוכנית לימוד מיוחדת המשלבת את יסודות ההלכה והפסיקה למעשה במגוון תחומים הנצרכים בחיי השליחות

הדרכה מקצועית

סדרת קורסי הכשרה והדרכה מקצועית בתחומי ליבה הנחוצים להצלחה בעבודת הקודש בשדה השליחות

תוכנית מיוחדת!

תוכנית הכשרה ממוקדת לנשות האברכים במגוון תחומים נחוצים ויעודיים

מיטב המרצים

הקורסים יועברו ע"י טובי הרבנים ואנשי המקצוע

תנאים טובים למתאימים!

תנאים טובים למתאימים!

תנאים טובים למתאימים!

לפרטים נוספים וליצירת קשר:

פתיחת הרישום: יום הבהיר י"א ניסן תשפ"ב

תחילת זמן הלימוד: ר"ח אלול ה'תשפ"ב

פתיחת הרישום: יום הבהיר י"א ניסן תשפ"ב

תחילת זמן הלימוד: ר"ח אלול ה'תשפ"ב

ליצירת קשר לחצו >

 

עיצוב ובניה: מושקי בלוי 

ליצירת קשר לחצו >

עיצוב ובניה: מושקי בלוי