פרטי חשבון בנק להעברה בנקאית:
שם חשבון: אשל חב"ד
בנק פאג"י: 52
סניף: 185
מס' חשבון: 409-657700