בחר סכום לתרומה

התרומה מאובטחת באמצעות SSL
התרומה מוכרת על פי סעיף 46 • כל התרומות קודש באופן מלא לנזקקים

פרטים אישיים

פרטי חשבון בנק להעברה בנקאית:
שם חשבון: אשל ירושלים
בנק פאג"י: 52
סניף: 185
מס' חשבון: 409-657700